Effektfuld behandling

Effektfuld behandling er kognitiv adfærdsterapi
Tekstuddrag fra: “Til tider så jeg langt flere faresignaler, end der eksisterede”

Effektfuld behandling består blandt andet af eksponeringer
“Eksponeringerne foregik på mange fronter. Specielt udfordrede behandlerne min bakterieangst. Første dag gik vi således en tur i dyrehaven, hvor jeg blev bedt om at samle noget jord op. Som forgangsbillede gjorde min psykolog det som den første. Han viste mig, hvordan han samlede det op og fordelte det i hænderne for derefter at slikke på en finger. Skeptisk kiggede jeg på ham og tænkte: ‘Du er rablende skør.’ Til trods for min skepsis lykkedes det ham at overtale mig til at gøre ham kunsten efter. Men i modsætning til ham, blev jeg angst ved at gøre det. Jeg frygtede, bakterierne fra jorden ville kunne skade mig og eventuelt gøre mig syg.”
(Fighter 2011, side 173)

Effektfuld behandling kan finde sted på en café
“En af de faste rutiner i løbet af ugen var, at jeg sammen med den psykologistuderende tog ud på en café. Her satte vi os bevidst ved et af bordene med snavset service. Den psykologistuderende viste mig, hvordan jeg skulle flytte rundt på servicen, så jeg kom i berøring med det. Jeg syntes, det var ubehageligt, for jeg brød mig ikke om at være i berøring med andres bakterier. Jeg tænkte, det kunne gøre mig syg. Hvad værre var, at jeg efterfølgende skulle spise en bolle eller lignende, uden jeg havde vasket hænder først. Noget som fremkaldte en del angst.”
(Fighter 2011, side 174)

Effektfuld behandling fik mig til at vurdere ‘farerne’ anderledes
“Fælles for alle eksponeringerne var, at de ved ugens udløb havde ændret min måde at se tingene på. De havde gjort mig i stand til at vurdere farerne anderledes. I løbet af ugen var det gået op for mig, at jeg til tider så langt flere faresignaler, end der eksisterede. Det var en stor lettelse at opdage.”
(Fighter 2011, side 176)

Info om citaterne
Kognitiv adfærdsterapi er den behandlingsform, som har vist sig mest effektfuld i behand-lingen af OCD. En del af behandlingsformen er, at man bliver støttet i at gøre nogle af de ting, man er bange for – eksponeringer.  

Citaterne er eksempler på nogle af de eksponeringer, jeg har været ‘udsat for’. Selvom behandlingen er angstprovokerende, har jeg efterfølgende været glad for at have udfordret mig selv, fordi jeg har kunnet mærke effekten.