Fejlbehandling

Fejlbehandling medførte, at jeg ikke følte mig forstået
Tekstuddrag fra: “Følte jeg levede i et fængsel – både fysisk og mentalt”

Behandlingen foregik i en ‘manege’ 
“Når jeg stod for aftensmaden, var det ensbetydende med en voldsom angst. Jeg var meget bange for at røre ved råt kød. Derudover turde jeg ikke stole på, at jeg kunne tilberede kødet ordentligt. Personalet besluttede, at når jeg lavede aftensmad, skulle der indgå kød i retten. Det var hårdt. Personalet var stort set altid ved min side, når jeg tilberedte mad. Desværre var det næsten også altid gældende for nogle af de unge. Det var meget vanskeligt for mig at håndtere, da det for mig var ensbetydende med, at de var til stede under min behandling. Jeg fandt det urimeligt. Det var ikke de unges fejl, at de var der under min madlavning. Det var personalets. Det var dem, der ikke forstod vigtigheden af, at vi klarede det på tomandshånd. Tilsyneladende havde de ikke de nødvendige kompetencer til at kunne sætte sig ind i eller forstå min situation. De forstod ikke, at jeg følte mig udstillet midt i mit voldsomme angstkaos, når jeg havde ’tilskuere’ under madlavningen. Omstændighederne var med til at gøre det sværere for mig at lave mad.”
(Fighter 2011, side 81)

De opfandt deres egen behandlingsmetode
“Mens terapien foregik, håbede jeg på, at vi snart kunne nå til den del af behandlingen, som ville hjælpe på min OCD. Jeg syntes ikke, at terapien havde nogen som helst virkning på min lidelse. OCD er ikke noget, man kan fjerne udelukkende ved at arbejde med føl-elser. I stedet skal den behandles systematisk. Jeg skulle lære at udføre de almindelige ting, som jeg var så bange for. Jeg skulle for eksempel støttes i at lave mad, så jeg kunne se, at jeg ikke blev alvorligt syg af at gøre det. Men sådan behandlede de mig ikke. De valgte at finde deres egen metode frem for at give mig en anerkendt behandling.”
(Fighter 2011, side 87 + 88)

Info om citaterne
Uddragene om fejlbehandling har jeg valgt at bringe på hjemmesiden for at gøre opmærksom på, hvordan man ikke skal behandle OCD. Når man skal gå imod sine tvangstanker og tvangshandlinger, er det vigtigt, at det foregår i trygge rammer, fordi angsten i sig selv næsten er uudholdelig. Den kan blive forværret, hvis man mere eller mindre befinder sig i en manege, imens man skal gå imod sine tanker.