OCD og angst

OCD og angst invaliderer ens liv
Tekstuddrag fra: “Følte at jeg havde fået revet et stykke af mit hjerte ud”

“Mine tvangstanker og tvangshandlinger optog en ekstrem stor del af min hverdag. Det er svært for mig at forklare helt præcis, hvor styrende de var. Men hvis jeg for eksempel blev beskidt ved at få snavs på fingrene eller lignende, var jeg ikke i stand til at abstrahere fra det, før jeg havde vasket hænder. Tankerne klæbede sig nærmest fast til min hjerne, indtil jeg havde gjort det. Før kunne jeg ikke få fred. Hvis jeg forsøgte at kæmpe imod trangen til at vaske hænder, blev jeg overmandet af en ustyrlig angst, hvor jeg hyperventilerede. Når jeg blev angst, frygtede jeg, at jeg skulle dø, fordi jeg havde svært ved at få luft. Det var den samme frygt, som opstod, når jeg var beskidt. Derfor var jeg nødt til at vaske hænderne eller gå i bad, hvis det var rigtig slemt.

Hvis jeg skulle hilse på mange mennesker, var jeg angst for at få bakterier på hænderne. Bakterierne ville kunne gøre mig alvorligt syg, forestillede jeg mig. Derfor forsøgte jeg som regel at undgå at hilse på andre ved at give hånd. I det hele taget forsøgte jeg at undgå mange af de situationer, som ville kunne fremkalde angst. Mine hænder var ofte tørre og røde, og til tider blødte mine knoer. Jeg var bange for creme, fordi det er så fedtet. Føl-elsen af fedtet hud gav mig en trang til at vaske hænder. Ofte smurte jeg dem først ind, når de var så revnede, at jeg havde meget ondt i dem.

Når jeg spiste ude, udså jeg mig et rent bord uden krummer. Krummerne var for mig lig med snavs og bakterier. Jeg forestillede mig, at snavset kunne trække ind igennem huden på mine hænder samt videre ind i blodet. I mine forestillinger vandrede bakterierne rundt i blodbanen. Så det var ret åbenlyst, at jeg ville blive syg, mente jeg. Min ekstreme bakterieangst gjorde det næsten umuligt at have besøg. Når jeg en sjælden gang havde en enkelt gæst eller to, holdt jeg øje med, hvor de befandt sig. Jeg brugte energi på at iagttage, om de svinede noget til, samt om de havde fødderne oppe i min sofa. Jeg var bange for, at deres bakterier kunne gøre mig noget.”
(Fighter 2011, side 156 + 157)

Info om citatet
Citatet viser, hvor indskrænket man kan blive i sine udfoldelsesmuligheder, hvis man lider af OCD i svær grad. Dette her er blot et lille bitte udsnit af, hvor meget min OCD fyldte i mit liv, da jeg havde det værst.