Om OCD

Her kan du læse min definition af OCD.
Tekstuddrag fra “Gentagelse efter gentagelse”

“OCD er en forkortelse for obsessive compulsive disorder. På dansk også kaldet tvangstanker og tvangshandlinger.

Tvangstanker er tanker, som konstant presser sig på i den OCD-ramtes bevidsthed. Tankerne opfattes som jeg-fremmede, og det karakteristiske ved dem er, at de føles dybt invaliderende og ubehagelige, fordi den OCD-ramte person ikke kan lægge afstand til dem.

Tvangshandlinger er handlinger, som udføres på en bestemt og ritualiseret måde. Handlinger som skal udføres igen og igen, fordi den OCD-ramte tror, de kan forhindre noget ubehageligt i at ske. Eksempelvis forhindre, at den OCD-ramte selv eller dens kære bliver alvorligt syge.

Hvis den OCD-ramte forsøger at gå imod sine tvangstanker eller tvangshandlinger, vil det ofte medføre en meget voldsom angst. Det kan derfor blive meget svært for den OCD-ramte at leve et normalt liv.”
(Fighter 2011, side 27)

Værd at vide
Hvis du ønsker en mere faglig forklaring, vil jeg anbefale dig at læse faglitteratur om emnet, eller at du kigger forbi:
Center for kognitiv adfærdsterapi